cool hit counter

PDM Kabupaten Kutai Timur - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Kutai Timur
.: Home > Profil PDM Kutai Timur

Homepage

Profil PDM Kutai Timur

MUHAMMADIYAH KUTAI TIMUR
 Nama Organisasi :  MUHAMMADIYAH KUTAI TIMUR
 Nomor SK Pendirian :  
 Tahun Berdiri :  2001
 Ketua : Drs.H.Syafruddin Syam, M
 Alamat Kantor :
 Jl.K.H.Ahmad Dahlan, Komplek Sekolah SMK Muhammadiyah Sangatta Utara
 No.HP : +6285348231540
 Majlis/Lembaga Badan Pembantu :  1. Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Majlis Tabligh
 3. Majlis Ekonomi
 4. Majlis Pustaka dan Informasi
 5. Majlis Pemberdayaan Cabang dan Ranting
 6. ........................................................................................................
 Bidang kegiatan :  1. Pendidikan
 2. Sosial Keagamaan dan kemasyarakatan
 3. Dakwah Islam
 4. Kesehatan
 5. Ekonomi, pemberdayaan masyarakat
 6. Penerbitan Majalah, buletin
 7. ..........................................................................
 Amal Usaha :  1. SD Muhammadiyah 1 Sangatta, Jln Santai Sangatta Selatan
 2. SD Muhammadiyah 2 Sangatta (Full Day) Jln Pinang Dalam Sangatta,
 3. SMP Muhammadiyah 1 Sangatta, Jln Santai Ujung Sangatta Selatan
 4. SMP Muhammadiyah 2 Sangatta, Jln Karya Etam Gang Asmawati Sangatta Utara
 5. SMK Muhammadiyah 1 Sangatta, Jln KHA. Dahlan Sangatta Utara
 6. SMK Muhammadiyah Sangkulirang, Jln Haur Kuning Sangkulirang
 7. Panti Asuhan Istiqomah, Jln Santai Ujung Sangatta Selatan
 8. Masjid Istiqomah, Jln KHA. Dahlan Sangatta Utara
 9. Masjid Al A'rof Jln Santai Sangatta Selatan
 10. Masjid Al-Ihsan Sangkulirang
 11. Mushola Istiqomah Jln Santai Ujung Sangatta Selatan
     


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website